Profesjonalizm

Profesjonalizm, który realizujemy przez

  • wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę
  • udział kadry w cyklicznych radach szkoleniowych, szkoleniach i warsztatach
  • udział kadry w cyklicznych radach szkoleniowych, szkoleniach i warsztatach
  • zapewnienie stałej opieki psychologa, logopedy i innych specjalistów
  • współpracę ze specjalistycznymi placówkami zewnętrznymi
  • superwizowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • umożliwienie rodzicom naszych wychowanków korzystania ze swojego prawa do udziału w edukacji dzieci, współdecydowania i aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola
  • organizowanie szkoleń dla rodziców
  • szeroką ofertę zajęć dodatkowych
  • bogate wyposażenie placówki w różnorodne pomocy dydaktyczne i terapeutyczne

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z serwisu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności.