Odpowiedzialność

Odpowiedzialność, którą realizujemy przez

  • zapewnienie opieki oraz bezpieczeństwa fizycznego, ale i psychicznego
  • szanowanie i przestrzeganie praw dziecka
  • współodpowiedzialność za rozwój i wychowanie młodego człowieka
  • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych dziecka wraz ze wskazaniem rozwiązania
  • zapewnianie wszechstronnego rozwoju każdego dziecka
  • wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami rozwojowymi
  • rozwijanie inteligencji emocjonalnej i intelektualnej dziecka, zapewniając właściwe przygotowanie do kolejnego etapu edukacyjnego, czyli do rozpoczęcia nauki w szkole

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z serwisu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności.