Nasz dzień

NASZ DZIEŃ

Ramowy rozkład dnia, czyli rutyna i powtarzalność określonych czynności pozytywnie wpływają na rozwój dziecka, a przede wszystkim dają mu poczucie bezpieczeństwa. Nie inaczej jest u Małych Przyjaciół.

 

Niezwykle ważne jest dla nas rozpoczęcie dnia od powitania, czyli zwrócenia uwagi na każdego przedszkolaka z osobna. To czas na nawiązanie kontaktu z dzieckiem, zaobserwowanie induwydualnych zachowań i nastroju.

 

Rytm dnia wyznaczają w przedszkolu między innymi posiłki, czyli śniadanie, II śniadanie, obiad – II danie i zupa oraz podwieczorek. Dzieci wdrażane są do bezpiecznego i kulturalnego spożywania posiłków, zachowania prawidłowej postawy przy stole, posługiwania się sztućcami, nakrywania do stołu, a także są zachęcane do próbowania nowych smaków i potraw.

 

Śniadanie poprzedzają ćwiczenia poranne – dzieci gimnastykują się, wykonują proste ćwiczenia, takie jak np. rozciąganie, skłony, wymachy.

 

Codziennie prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z kolejnych, tygodniowych bloków tematycznych, gdzie dzieci zapoznają się z tematami wynikającymi z programu przedszkolnego. Mali Przyjaciele uczestniczą w zabawach, które umożliwiają dzieciom poznawania świata i rozwijanie danego zagadnienia przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie    i dyskutowanie.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z Podstawą Programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Przedszkole posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych, które odbywają się w godzinach przedpołudniowych zgodnie z ustalonym i udostępnionym rodzicom harmonogramem.

 

Każdego dnia, jeśli tylko pozwala na to pogoda, dzieci spędzają czas w ogrodzie przedszkolnym, gdzie biorą udział w różnorodnych zabawach ruchowych, grach zespołowych, zabawach swobodnych pod okiem nauczyciela, a także prowadzą obserwacje przyrodnicze.

 

Po obiedzie następuje czas relaksu. Jest to czas na wyciszenie układu nerwowego, czyli odpoczynek od hałasu i bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych, których w przedszkolu jest bardzo dużo. To czas na “leżakowanie”, czyli drzemkę w przypadku dzieci młodszych,               a odpoczynek, relaksację w przypadku dzieci starszych, a więc słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przed nauczyciela lub seans relaksacyjny w Sali Doświadczania Świata.

 

Podczas pobytu w przedszkolu dzieci codziennie uczestniczą w zabawie swobodnej, której głównym celem jest rozwijanie umiejętności organizacji oraz kompetencji społecznych. To czas na zabawę z kącikach zainteresowań, zabawy konstrykcyjne, gry i zabawy stolikowe, a także pracę indywidualną przy stoliku.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z serwisu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności.